Logo
Chuyên cung cấp Trai bao, Trai gọi, Trai ngành, CallBoy, Massage GAY tại nhà & khách sạn, phục vụ tận nơi & tận khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam

Quý khách vui lòng bấm chọn nhân viên để xem hình ảnh + thông tin rỏ ràng!

"CAM KẾT ĐÚNG HÌNH - ĐÚNG NHÂN VIÊN"

Hãy kết bạn Zalo hoặc gọi tới số - 0344379603 (để được tư vấn kỹ càng)
Cương
Mã: 323
1.500K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top
Quang trường
Mã: 322
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Bin
Mã: 321
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Lãng tử
Mã: 320
1.500K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Cường
Mã: 319
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Kenhuynh
Mã: 318
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Thép
Mã: 317
1.500K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Top bot bj hj
Henry
Mã: 313
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Khôi
Mã: 316
1.500K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Trường
Mã: 315
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bi
Hoàng
Mã: 314
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Tuấn
Mã: 312
1.500K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Tâm
Mã: 311
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Tấn
Mã: 310
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Thành
Mã: 309
1.500K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Trungp
Mã: 308
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Tay
Mã: 307
1.500K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Lĩnh
Mã: 305
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Ken
Mã: 304
1.200K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Đức
Mã: 303
1.500K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Phong
Mã: 300
1.200K
Khu vực BRVT
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Mập
Mã: O2
1.500K
Khu vực biên hòa
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot massa ok
Duy phương
Mã: 01
1.500K
Khu vực biên hòa
 • * Hàng dài: Cực khủng
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Tuấn
Mã: 40
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top
Minh
Mã: 39
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot bj hj
Lâm
Mã: 38
1.500K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj masse
Thuận
Mã: 37
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Kiên
Mã: 36
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: Hàng khủng cột điện
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Minh
Mã: 35
1.500K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Tom
Mã: 34
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot
Dk
Mã: 33
1.300K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Toàn
Mã: 32
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Hoà
Mã: 31
1.500K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Quốc
Mã: 30
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Cường
Mã: 29
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Top bot oke
Long
Mã: 28
1.500K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Khánh
Mã: 27
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot masse
Hoài
Mã: 26
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: Hàng dài 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot bj hj
An
Mã: 25
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: Hàng 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot bj hj
Huy
Mã: 24
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: Hàng to
 • * Dịch vụ: Top bot bj hj
Trường
Mã: 23
1.500K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: Hàng cực khủng
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Đăng
Mã: 22
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: Hang to khủng
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Thái an
Mã: 21
1.200K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot giỏi
Long
Mã: 04
1.200K
Khu vực nha trang
 • * Hàng dài: Hàng khủng to
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Quyền
Mã: 03
1.200K
Khu vực nha trang
 • * Hàng dài: Hàng to
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Dũng
Mã: 02
1.500K
Khu vực nha trang
 • * Hàng dài: 17cm
 • * Dịch vụ: Massa bj top bot a-z
Thông
Mã: 01
1.500K
Khu vực nha trang
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Masa bj top bot a-z
Hoài
Mã: 04
1.500K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Hoàng
Mã: 03
1.200K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: Hàng cực khủng
 • * Dịch vụ: Top bot massa ok bj giỏi
Quốc đạt
Mã: 02
1.200K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: Hàng to
 • * Dịch vụ: Top bot massa bj
Thái
Mã: 01
1.200K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: Hàng khủng
 • * Dịch vụ: Top bot massa bj
Mỹ
Mã: 11
1.200K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Tuấn
Mã: 10
1.500K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Dũng
Mã: 09
1.200K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top
Andy
Mã: 08
1.500K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: Hàng to khủng
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Huy
Mã: 07
1.500K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: To khủng
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Hoàng
Mã: 06
1.200K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Duy
Mã: 02
1.500K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: Hàng khủng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Khanh
Mã: 04
1.200K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot bj massa ok
Dương
Mã: 03
1.200K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: Cực khủng
 • * Dịch vụ: Massa top giỏi
Tú
Mã: 01
1.200K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot massa bj giỏi
Hải
Mã: 01
1.500K
Khu vực bình dương
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot bj massa giỏi
Dương
Mã: 04
1.500K
Khu vực hải phòng
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Hoàng anh
Mã: 03
1.200K
Khu vực hải phòng
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Lợi
Mã: 02
1.500K
Khu vực hải phòng
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj masse
Quân
Mã: 01
1.200K
Khu vực hải phòng
 • * Hàng dài: 17cm
 • * Dịch vụ: Top bot massa bj ok
Quốc sự
Mã: 01
1.500K
Khu vực bến tre
 • * Hàng dài: Hàng khủng
 • * Dịch vụ: Massa top bot bj ok
Việt
Mã: 01
1.500K
Khu vực phú quốc
 • * Hàng dài: Hàng khủng
 • * Dịch vụ: Top bot massa
Minh
Mã: 02
1.500K
Khu vực phú quốc
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Minh
Mã: 05
2K
Khu vực đà lạt
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Đạt
Mã: 04
1.500K
Khu vực đà lạt
 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Phong
Mã: 03
1.500K
Khu vực đà lạt
 • * Hàng dài: Hàng khủng
 • * Dịch vụ: Top bot bj massa ok
Hoàng
Mã: 02
1.200K
Khu vực đà lạt
 • * Hàng dài: Hàng khủng
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Duy
Mã: 01
1.500K
Khu vực đà lạt
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot bj massa giỏi
Gọi: 0344379603 Chát Zalo