Logo
Chuyên cung cấp Trai bao, Trai gọi, Trai ngành, CallBoy, Massage GAY tại nhà & khách sạn, phục vụ tận nơi & tận khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam, từ Sài gòn - tới Hà nội

Quý khách vui lòng bấm chọn nhân viên để xem hình ảnh + thông tin rỏ ràng!

"CAM KẾT ĐÚNG HÌNH - ĐÚNG NHÂN VIÊN"

Hãy kết bạn Z-a--o hoặc gọi tới số -(để được tư vấn kỹ càng) 07643 48129
Chú ý: Quý khách hàng vui lòng sao chép số điện thoại ở trên, để kết bạn Z- a-L-ở nhé!
Luxurious-man
Mã: 05
8.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 22cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Donatell
Mã: 04
8.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 22cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Steve
Mã: 03
8.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 22cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Brian
Mã: 02
7.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 22cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Aidan
Mã: 160
9.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 21
 • * Dịch vụ: Chuyên top massa hi bj
Classyboy
Mã: 571
8.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 22cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tony
Mã: 581
6.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot ok nhiệt tình lịch sự
David
Mã: 572
6.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Henry
Mã: 582
7.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Massa top hi bi hàng khủng ra cùng khách
Mykal
Mã: 589
7.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 22cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nicky
Mã: 590
6.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Massa chuyên top
Bradley
Mã: 593
8.000.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nick
Mã: 01
6.500.000K
Tìm trai gọi nước ngoài
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trung
Mã: 706
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
An chuyên top
Mã: 705
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Massa chuyên top
Bảo
Mã: 706
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Hoàng
Mã: 704
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trọng
Mã: 703
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoàng hải
Mã: 702
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Massa chuyên top hàng khủng dâm nhiệt tình
Ánh
Mã: 701
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 17cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trí gym
Mã: 700
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Massa top only
Cường hàng khủng
Mã: 699
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trân Nguyễn
Mã: 684
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tú trai thẳng
Mã: 698
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 17cm
 • * Dịch vụ: Chuyên top massa
Tiến trần
Mã: 697
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Dũng
Mã: 696
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Massa chuyên top 96 dâm nhiệt tình
Tuấn
Mã: 695
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tùng
Mã: 694
3.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: Hàng khủng 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot giỏi nhiệt tình chuyên nghiệp
Nam
Mã: 692
1.200.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj massa dâm nhiệt tình
Duy hàng khủng
Mã: 693
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 22cm
 • * Dịch vụ: Top bot massa hi bi nhiệt tình chuyên nghiệp
J zac
Mã: 689
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot hj bj chuyên nghiệp
Đăng
Mã: 691
2.000.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Khôi
Mã: 690
1.500.000K
Khu vực sài gòn - TPHCM
 • * Hàng dài: Hàng 22cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot hi bj 69 chuyên nghiệp
Đông
Mã: 316
1.200.000K
Khu vực BRVT
 • * Hàng dài: 17cm
 • * Dịch vụ: Top bot masse tốt
Gia bảo
Mã: 315
1.200.000K
Khu vực BRVT
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot hi bj nhiệt tình chiều khách làm tình dâm
Nam
Mã: 314
1.200.000K
Khu vực BRVT
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nhựt kely
Mã: 313
1.200.000K
Khu vực BRVT
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Andy
Mã: 312
1.500.000K
Khu vực BRVT
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy hàng khủng
Mã: 311
1.500.000K
Khu vực BRVT
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Khang
Mã: 310
1.200.000K
Khu vực BRVT
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Linh
Mã: 309
1.200.000K
Khu vực BRVT
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trung
Mã: 306
1.200.000K
Khu vực BRVT
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trung trường
Mã: 305
1.200.000K
Khu vực BRVT
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Pom men
Mã: 304
1.200.000K
Khu vực BRVT
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Việt
Mã: 303
1.200K
Khu vực BRVT
 • * Hàng dài: 17cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj masse
Minh khang
Mã: 302
1.200K
Khu vực BRVT
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot masse
Phong
Mã: 300
1.200K
Khu vực BRVT
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Hoà
Mã: 224
1.500.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot ok
Model lịch
Mã: 206
2.000.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Massa giỏi top bot hj bj
Henry Nguyễn
Mã: 688
1.500.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy
Mã: 223
1.500.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bum
Mã: 222
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Massa dâm top bot ok hôn môi 69 nhiệt tình
Minh vương
Mã: 221
1.500.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot hj bj
An
Mã: 220
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hạ vũ
Mã: 67
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nguyên
Mã: 205
1.500.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot chuyên nghiệp dâm nhiệt tình
Thanh sơn
Mã: 219
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tiến vũ
Mã: 218
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bảo nam
Mã: 217
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thành
Mã: 216
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 17cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Pt gym
Mã: 141
2.500.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
David Nguyễn
Mã: 620
1.500.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot hj bj
Kay
Mã: 189
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot hj bj đá lưỡi khiêu dâm
Bin
Mã: 214
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Long
Mã: 212
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot ok
Minh nguyễn
Mã: 211
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot hj bj
Vũ
Mã: 230
1.200.000K
Khu vực Hà Nội
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Chí toàn
Mã: 03
1.200K
Khu vực biên hòa
 • * Hàng dài: 17cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bi masse
Mập
Mã: O2
1.500K
Khu vực biên hòa
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot massa ok
Duy phương
Mã: 01
1.500K
Khu vực biên hòa
 • * Hàng dài: Cực khủng
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Hiếu
Mã: 14
1.200.000K
Khu vực nha trang
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bi
Mã: 12
1.200.000K
Khu vực nha trang
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Andy
Mã: 11
1.500.000K
Khu vực nha trang
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thịnh
Mã: 10
1.500.000K
Khu vực nha trang
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kyle
Mã: 10
1.200.000K
Khu vực nha trang
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Dũng top
Mã: 08
1.200.000K
Khu vực nha trang
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy
Mã: 07
1.200.000K
Khu vực nha trang
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Vũ khánh
Mã: 06
1.200.000K
Khu vực nha trang
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Quyền
Mã: 05
1.200K
Khu vực nha trang
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bi
Long
Mã: 04
1.200K
Khu vực nha trang
 • * Hàng dài: Hàng khủng to
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Quyền
Mã: 03
1.200K
Khu vực nha trang
 • * Hàng dài: Hàng to
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Dũng
Mã: 02
1.500K
Khu vực nha trang
 • * Hàng dài: 17cm
 • * Dịch vụ: Massa bj top bot a-z
Thông
Mã: 01
1.500K
Khu vực nha trang
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Masa bj top bot a-z
Dũng
Mã: 307
1.200.000K
Khu vực cần thơ
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Phước nguyễn
Mã: 15
1.200.000K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nguyên
Mã: 308
1.200.000K
Khu vực cần thơ
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tuấn top
Mã: 561
1.200.000K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Massa top làm tình 69
Hùng
Mã: 14
1.200.000K
Khu vực cần thơ
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bình an
Mã: 13
1.200.000K
Khu vực cần thơ
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kyle
Mã: 12
1.200.000K
Khu vực cần thơ
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy
Mã: 11
1.200.000K
Khu vực cần thơ
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bình yên
Mã: 10
1.200.000K
Khu vực cần thơ
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoàng thiện
Mã: 09
1.200.000K
Khu vực cần thơ
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Quân
Mã: 08
1.500.000K
Khu vực cần thơ
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Đăng
Mã: 07
1.200K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: 17cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj masse
Thịnh
Mã: 06
1.200K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot bj hj masse
Khánh cao
Mã: 05
1.200K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj masse
Hoài
Mã: 04
1.500K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot ok
Hoàng
Mã: 03
1.200K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: Hàng cực khủng
 • * Dịch vụ: Top bot massa ok bj giỏi
Quốc đạt
Mã: 02
1.200K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: Hàng to
 • * Dịch vụ: Top bot massa bj
Thái
Mã: 01
1.200K
Khu vực cần thơ
 • * Hàng dài: Hàng khủng
 • * Dịch vụ: Top bot massa bj
Quốc vũ
Mã: 66
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Khôi
Mã: 64
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy
Mã: 60
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Minh lương
Mã: 185
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Dũng
Mã: 22
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ken
Mã: 59
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy
Mã: 07
1.500K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: To khủng
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Khang
Mã: 58
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot ok
Bình
Mã: 57
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thái massa
Mã: 56
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Top bot làm tình 69 dâm chiều khách
Giang
Mã: 55
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Duy
Mã: 54
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 18,5cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot 69 làm tình siêu dâm yêu chiều khách hàng
Thuận
Mã: 53
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Phú Nguyễn
Mã: 52
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trường
Mã: 51
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Trai quê
Mã: 48
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kyle
Mã: 46
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy
Mã: 45
1.500.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Minh khang
Mã: 44
1.500.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoàng anh
Mã: 43
1.200.000K
Khu vực đà nẵng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thiên
Mã: 03
1.200.000K
Khu vực bình dương
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Long hàng khủng
Mã: 609
1.500.000K
Khu vực bình dương
 • * Hàng dài: 22cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot nhiệt tình
Po
Mã: 02
1.500.000K
Khu vực bình dương
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hải
Mã: 01
1.500K
Khu vực bình dương
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Top bot bj massa giỏi
Minh khang
Mã: 28
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tiến
Mã: 27
1.500.000K
Khu vực hải phòng
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Massa chuyên top
Phong
Mã: 26
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Hàng dài: 17cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot làm tình cực dâm
Tuấn anh
Mã: 25
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot hibj
Anh duy
Mã: 24
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Bắp
Mã: 23
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Đũng
Mã: 22
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoàng Hiếu trai thẳng
Mã: 20
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thiên hùng
Mã: 19
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Tú
Mã: 18
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoàng
Mã: 17
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Vinh
Mã: 16
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Duy anh
Mã: 15
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Hàng dài: 20
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Việt phương
Mã: 14
1.500.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mậu11
Mã: 13
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Quyền
Mã: 12
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Mây
Mã: 11
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Nam
Mã: 10
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thiên hùng
Mã: 9
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hiếu
Mã: 8
1.200.000K
Khu vực hải phòng
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Quốc sự
Mã: 01
1.500K
Khu vực bến tre
 • * Hàng dài: Hàng khủng
 • * Dịch vụ: Massa top bot bj ok
Hải
Mã: 04
3.000.000K
Khu vực phú quốc
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot hj bj
Nhân tâm
Mã: 17
1.500.000K
Khu vực phú quốc
 • * Hàng dài: 18cm
 • * Dịch vụ: Massa chuyên top hj bj dâm giỏi
Luân
Mã: 03
1.500.000K
Khu vực phú quốc
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Việt
Mã: 01
1.500K
Khu vực phú quốc
 • * Hàng dài: Hàng khủng
 • * Dịch vụ: Top bot massa
Minh
Mã: 02
1.500K
Khu vực phú quốc
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Long
Mã: 36
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Massa top bot hj bj
Đạt
Mã: 35
2.000.000K
Khu vực đà lạt
 • * Hàng dài: 21cm
 • * Dịch vụ: Top bot hj bj
Cụ non
Mã: 22
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Massa to bot ok làm tình 69 khiêu dâm hôn môi đá lưỡi siêu dâm
Phong
Mã: 36
1.500.000K
Khu vực đà lạt
 • * Hàng dài: 19cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Đông quân
Mã: 49
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ken
Mã: 33
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Ken
Mã: 32
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Huy
Mã: 31
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Anh toàn
Mã: 30
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kyle
Mã: 29
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thái anh
Mã: 28
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Biii
Mã: 27
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Hoàng huy
Mã: 26
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Andy
Mã: 25
1.500.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Thịnh
Mã: 24
1.500.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Oxi
Mã: 23
1.500.000K
Khu vực đà lạt
 • * Hàng dài: 20cm
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kiên
Mã: 21
1.500.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Kan
Mã: 20
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Gen trường
Mã: 19
1.500.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên
Quốc thiên
Mã: 18
1.200.000K
Khu vực đà lạt
 • * Dịch vụ: Đưa đúng người, đúng nhân viên

Tìm trai bao sài gòn - hà nội , trai gọi, trai ngành, callboy - Massage GAY tận nơi

www.traivip3mien.com là địa chỉ tìm kiếm giành cho riêng cho GAY & Chúng tôi luôn đáp ứng mọi nhu cầu cần tìm Trai bao, Trai gọi, Trai ngành, CallBoy, Dịch vụ Massage GAY tại nhà & khách sạn (phục vụ tận nơi theo yêu cầu của quý khách hàng)

Chúng tôi phục vụ tất cả các khách hàng trên mọi miền từ BẮC - TRUNG - NAM, từ sài gòn ra hà nội với đội ngũ nhân viên trẻ & đẹp & có ở nhiều tỉnh thành, traivip3mien sẽ mang đến cho bạn dịch vụ tốt nhất.

Cam kết khi sử dụng dịch vụ tại traivip3mien:

 • Khách hàng được bảo mật thông tin (danh tính, số điện thoại, địa chỉ ...) một cách tuyệt đối
 • Khách hàng lựa được lựa chọn nhân viên phù hợp với nhu cầu & sở thích
 • Chúng tôi luôn 100% điều đúng nhân viên + đúng hình ảnh (nếu không đúng yêu cầu quý khách có thể không tiếp nhận)
 • Khách hàng có quyền khiếu nại về thái độ phục vụ của nhân viên
 • Luôn có chương trình giảm giá từ 10% - 15% đối với những khách hàng mới

Mọi chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ vào số điện thoại, hoặc kết bạn Zalo theo số bên dưới, để được nhân viên tư vấn một cách rỏ ràng, cụ thể hơn. Đến với traivip3mien.com để tìm lại chính bản thân mình.

Trai bao Sài gòn

Trai bao Hà nội

Trai bao Đà nẵng

Trai bao Nha trang

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tìm trai bao tại các tinh thành khác như đà lạt, phú quốc, đồng nai, bình dương, các tỉnh miền tây...chúng tôi phục vụ tận khắp 3 miền & những kiều bào về nước.